Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018
V letošním roce se sedmého ročníku tříkrálové sbírky
zúčastnilo opět 9 skupinek. V Jaroměřicích
a Nových Dvorech koledovalo 30 dětí, 6 dospělých
a 3 studentky! Bylo vykoledováno
krásných 29.657,- Kč, za což vděčíme
spoluobčanům, kterým nejsou lhostejní bližní
v nouzi. Za vše upřímně děkujeme a přejeme
hojnost Božího požehnání a zdraví v roce 2018.

Noc kostelů

 9. června, byla zahájena mší svatou v dolním kostele Všech svatých. Pan Mgr. Michal Schuster přednesl historický výklad o významných památkách v Jaroměřicích. Návštěvníkům Noci kostelů bylo umožněno nahlédnout do historických farních kronik. Také vystoupil již po několikáté pěvecký sbor Cantilo. Pan PhDr. Oldřich Koudelka zavzpomínal na významného rodáka z Jaroměřic št. Kapitána Jana Parolka, příslušníka 311 čs. bombardovací peruti RAF, který zahynul ve II. světové válce. Návštěvníci mohli nahlédnout do nepřístupných částí fary.

 

 

Oprava kříže

Co se v dnešní době nenosí a co se dnes ještě stává.Nebylo lhostejné několika farníkům z Jaroměřic a provedli výměnu stávajícího, časem stráveného dřevěného kříže a nahradili jej novým, působivým a důstojným k uctění památky tak důležité pro křesťany. Poděkování patří všem, kteří přispěli vlastní účastí a květinovou výzdobou, že jim není lhostejné v jakém stavu se nacházejí sakrální památky v jejich obci. Ke zdárnému závěru přispěl místní kněz Wójcik Pawel, Mgr. v neděli 23. dubna 2017, kde toto dílo lásky posvětil za účasti místních přátel v Jaroměřicích U Pily. Náš národ se hlásí ke křesťanství, a tak věřme, že tento symbol Lásky prozáří nám mnohým vnitřní JÁ.

 

f m

Kontakty

Římskokatolická farnost Jaroměřice

Jaroměřice 269, 569 44

Farář P. Wójcik Paweł

tel: 461 326 445, 731 452 988

fajaromericeuj@ado.cz

 

Přihlášení