Copyright 2018 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Tříkrálová sbírka 2017

V letošním roce se tříkrálové sbírky zúčastnilo opět 9 skupinek.
V Jaroměřicích a Nových Dvorech koledovalo za mrazivého počasí
20 dětí, 7 dospělých a 2 studentky!  Bylo vykoledováno krásných                                                       24.162,- Kč, za což vděčíme spoluobčanům, kterým nejsou lhostejní                                                               k bližním v nouzi. Za vše upřímně děkujeme a přejeme hojnost                                                                 Božího požehnání a zdraví v roce 2017.

Noc kostelů

 9. června, byla zahájena mší svatou v dolním kostele Všech svatých. Pan Mgr. Michal Schuster přednesl historický výklad o významných památkách v Jaroměřicích. Návštěvníkům Noci kostelů bylo umožněno nahlédnout do historických farních kronik. Také vystoupil již po několikáté pěvecký sbor Cantilo. Pan PhDr. Oldřich Koudelka zavzpomínal na významného rodáka z Jaroměřic št. Kapitána Jana Parolka, příslušníka 311 čs. bombardovací peruti RAF, který zahynul ve II. světové válce. Návštěvníci mohli nahlédnout do nepřístupných částí fary.

 

 

Oprava kříže

Co se v dnešní době nenosí a co se dnes ještě stává.Nebylo lhostejné několika farníkům z Jaroměřic a provedli výměnu stávajícího, časem stráveného dřevěného kříže a nahradili jej novým, působivým a důstojným k uctění památky tak důležité pro křesťany. Poděkování patří všem, kteří přispěli vlastní účastí a květinovou výzdobou, že jim není lhostejné v jakém stavu se nacházejí sakrální památky v jejich obci. Ke zdárnému závěru přispěl místní kněz Wójcik Pawel, Mgr. v neděli 23. dubna 2017, kde toto dílo lásky posvětil za účasti místních přátel v Jaroměřicích U Pily. Náš národ se hlásí ke křesťanství, a tak věřme, že tento symbol Lásky prozáří nám mnohým vnitřní JÁ.

 

f m

Kontakty

Římskokatolická farnost Jaroměřice

Jaroměřice 269, 569 44

Farář P. Wójcik Paweł

tel: 461 326 445, 731 452 988

fajaromericeuj@ado.cz

 

Přihlášení