Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Akce farnosti

Benefiční koncert

V neděli 19. května 2019 v 18 hodin v Loretské kapli na Kalvárii v Jaroměřicích se uskutečnil velmi zdařilý benefiční koncert. Krásné nedělní sváteční odpoledne nezištně zpříjemnili svým vystoupením účinkující : Pěvecké komorní sdružení Cantus z Jaroměře a Ansamble Octopus vokalis Brno.Výtěžek bude věnován na probíhající opravy kalvarijského areálu. Členové nadačního fondu děkují účinkujícím, účastníkům a manželům Charvátovým za jejich hmotnou podporu účinkujících.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2019

V letošním roce se osmého ročníku tříkrálové sbírky zúčastnilo 9 skupinek. V Jaroměřicích a Nových Dvorech koledovalo 26 dětí, z toho 5 ze školky. Role vedoucích se zdárně ujalo 5 studentek a 4 dospělí. Upřímně děkujeme všem spoluobčanům, díky kterým jsme na pomoc potřebným přispěli částkou 30 450,- Kč, což je o 793,- Kč více než loni! Všem lidem dobré vůle Pán Bůh zaplať a přejeme hojnost Božího požehnání a zdraví v roce 2019.     

 

Oprava kříže

Co se v dnešní době nenosí a co se dnes ještě stává.Nebylo lhostejné několika farníkům z Jaroměřic a provedli výměnu stávajícího, časem stráveného dřevěného kříže a nahradili jej novým, působivým a důstojným k uctění památky tak důležité pro křesťany. Poděkování patří všem, kteří přispěli vlastní účastí a květinovou výzdobou, že jim není lhostejné v jakém stavu se nacházejí sakrální památky v jejich obci. Ke zdárnému závěru přispěl místní kněz Wójcik Pawel, Mgr. v neděli 23. dubna 2017, kde toto dílo lásky posvětil za účasti místních přátel v Jaroměřicích U Pily. Náš národ se hlásí ke křesťanství, a tak věřme, že tento symbol Lásky prozáří nám mnohým vnitřní JÁ.

 

f m

Kontakty

Římskokatolická farnost Jaroměřice

Jaroměřice 269, 569 44

Farář P. Wójcik Paweł

tel: 461 326 445, 731 452 988

fajaromericeuj@ado.cz

 

Přihlášení