Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018
V letošním roce se sedmého ročníku tříkrálové sbírky
zúčastnilo opět 9 skupinek. V Jaroměřicích
a Nových Dvorech koledovalo 30 dětí, 6 dospělých
a 3 studentky! Bylo vykoledováno
krásných 29.657,- Kč, za což vděčíme
spoluobčanům, kterým nejsou lhostejní bližní
v nouzi. Za vše upřímně děkujeme a přejeme
hojnost Božího požehnání a zdraví v roce 2018.

f m

Kontakty

Římskokatolická farnost Jaroměřice

Jaroměřice 269, 569 44

Farář P. Wójcik Paweł

tel: 461 326 445, 731 452 988

fajaromericeuj@ado.cz

 

Přihlášení