Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Kaple Narození Panny Marie Březinky

Kaple Narození Panny Marie

Březinky kaplička 2

Historie místní kaple v Březinkách

 

Na návsi stojí kaplička, připomínaná v katastrálních záznamech v r. 1834.

František Žák, domkář. čp. 11 v Březinkách žádá, aby obdržel za zvonění náhradu ve formě užívání obecní role „pod zmolkou u mostků“, poněvadž doposud zvoník tuto odměnu míval a on k tomu ještě potřebný jest, neboť starého tchána k vyživení má. Obecní výbor mu vyhovuje a Franta Žák nastupuje jako zvoník od 1. října 1877.

V roce 1882 se snesla nad Březinkami bouře s průtrží mračen, která poškodila cesty, ovocné stromoví, stráně a také opěrnou zeď u kříže před zvonicí. V záznamu z 20.8.1882 se praví, že „taras u kříže“ se zhroutil a že je třeba kamení odstranit, prodat je a vzniklou plochu „škarpirovat“. Svah před křížem u cesty byl patrně vyzděn po větší délce, protože se v zápisu praví, že stojící část zdi má býti odklizena do příštího jara. Všechen kámen byl prodán v dražbě za 25 zlatých Františku Přichystalovi.

V letních měsících roku 1897 opravila obec místní zvonici tím způsobem, že střechu pobila novými prkny a pokryla břidlicí.

V roce 1980 za zmínku stojí, že byla opravena zdejší kaplička, nová střecha, nová fasáda, rýna a různé menší opravy. O toto se nejvíc zasloužil Popelář Cyril, Novák J., Přichystal Jan, Podlezl Josef a pokrývač Šnajdr. V této kapličce každému občanu, který zemře zvoní „umíráčkem“.

Místní kaplička byla zapsána jako obecní majetek v roce 2000, jelikož stojí na obecním pozemku. Odhadní cena 46.040,- Kč.

 

čerpáno z obecní kroniky

 

Pouť v Březinkách je vždy na svátek Narození Panny Marie – 1. nebo 2. neděli v září.

f m

Kontakty

Římskokatolická farnost Jaroměřice

Jaroměřice 269, 569 44

Farář P. Wójcik Paweł

tel: 461 326 445, 731 452 988

fajaromericeuj@ado.cz