Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Kaple svaté Anny v osadě Nový Dvůr

Kaplička svaté AnnyMalá osada Nový Dvůr (jinak zván také Famileje), patřící k Jaroměřicím, se nachází v malebném údolí potoka Úsobrnky při silnici z Úsobrna do Jaroměřic. Panský dvůr tu byl založen již někdy mezi lety 1727-1735 majitelem jaroměřického panství baronem Františkem Michalem Šubířem z Chobyně, zakladatelem poutního místa Kalvárie.

Uprostřed osady stojí kaple svaté Anny, o jejímž vzniku se nedochovaly žádné zprávy. Podle tradice však na ni nosili kamení poutníci z Moravského Slovácka, přicházející v procesích na tzv. slováckou pouť, která se každoročně kolem svátku Nanebevstoupení Páně konala na nedalekém poutním místě Kalvárii.

Ke kapli se pojí také zvláštní zkazka z válečného roku 1866, kdy na Moravu přitáhla pruská vojska a dovlekla choleru. V domku čp. 9 měl prý tamní truhlář tři noci po sobě sen, že za komínem pod deskami je obraz svaté Anny. Nedalo mu to, šel se podívat a tento obraz skutečně nalezl. Zavěsil jej tedy do kaple a řekl o tom sousedům. Lidé pak chodili a modlili se, zvláště za ochranu proti choleře. Přitom slíbili přispívat každý rok na mši, jež se bude sloužit právě na svátek svaté Anny 26. července. Cholera pak opravdu ustoupila vcelku bez velkých ztrát a den svaté Anny býval od té doby vždy velkým svátkem. A když si prý jednou jakýsi Nechuta zavolal na ten den tesaře, aby mu spravili krov, ze seker sršely jiskry. Tesaři sekery ihned odhodili, poklekli a modlili se.

Vnitřek kaple byl vyzdoben svatými obrazy a soškami, z nichž nejstarší a nejvzácnější byla pozdně gotická dřevěná socha sv. Anny Samatřetí z počátku 16. století (v současnosti nahrazena věrnou kopií). Ve věžičce kaple byl roku 1857 umístěn zvon zasvěcený svaté Veronice, který odlil známý olomoucký zvonař Leopold František Stanke. Zvon byl však po druhé světové válce zavěšen na věžičku kostela Povýšení svatého Kříže na jaroměřické Kalvárii a tam zůstal dodnes.

Kaple prošla během své existence několika úpravami. Při té poslední byla roku 2008 nahrazena původní břidlicová střešní krytina za měděnou a byl přidán nový zvon, hodiny a kříž na věžičku.

Vedle kaple stojí kamenný kříž, posvěcený v neděli 21. června 1908, s nápisem „Pojďte všichni ke mně, kteří obtíženi jste, já vás občerstvím.“

historik Mgr. Michal Schuster

f m

Kontakty

Kontaktní osoba:

P. Mgr. Ing. Josef Slezák

Komenského nám.165, 569 43 Jevíčko

Telefon: +420 731 545 547

E-mail: slezak.josef@ado.cz

 

Kontakt na prohlídky poutního místa Kalvárie:

Marie Mrňková

Telefon: +420 739 889 840

E-mail:  mrnkova.marie@ado.cz