Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Filiální kostel Cyrila a Metoděje Úsobrno

Úsobrno 1

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Úsobrně. Původně dřevěná zvonice /stojan a na něm zavěšen zvoneček/. Na tomto místě byla vystavěna kaple ke cti svatých Cyrila a Metoděje v letech 1885 - 1888. V témže roce byla kaple vysvěcena. O rok později kapli navštívil olomoucký arcibiskup Kohn. Nynější kostel stojí na místě zbořené kaple. Kostel projektovali a stavbu vedli bratři Ing. arch. Karel a Ing. Jaroslav Mackerlovi z Jevíčka. Základní kámen byl položen dne 29. srpna 1948 a stavba byla dokončena 7. července 1951. Interiér kostela - oltář, varhany a část lavic pocházejí z Brna z vězeňské kaple na Cejlu. Křtitelnice a sochy svatých Cyrila a Metoděje byly zhotoveny v dílnách chrámového družstva Pelhřimov. Křížová cesta a zbytek lavic jsou z původní zbořené kaple. Vitráž v apsidě instaloval Miloš Mittag z Brna.

f m

Kontakty

Kontaktní osoba:

P. Mgr. Ing. Josef Slezák

Komenského nám.165, 569 43 Jevíčko

Telefon: +420 731 545 547

E-mail: slezak.josef@ado.cz

 

Kontakt na prohlídky poutního místa Kalvárie:

Marie Mrňková

Telefon: +420 739 889 840

E-mail:  mrnkova.marie@ado.cz

Přihlášení