Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Rezidence na hoře Kalvárii s kaplí Panny Marie Loretánské

Velká kaple s obrazy z křížové cesty jest tak zvaná Poenitenciaria, tj. kaple zpovědní. Jest to předsíní loretánské kaple, v níž nad oltářem jest vzácná soška P. Marie z Lorety. Tato socha jest italským uměleckým dílem a byla pořízena roku 1720. Pod loretskou kaplí jest hrobka, v níž jest pochováno sedm členů řádu sv. Augustína, kteří z blízkého Jevíčka vedli duchovní správu na Kalvárii 

f m

Kontakty

Kontaktní osoba:

P. Mgr. Ing. Josef Slezák

Komenského nám.165, 569 43 Jevíčko

Telefon: +420 731 545 547

E-mail: slezak.josef@ado.cz

 

Kontakt na prohlídky poutního místa Kalvárie:

Marie Mrňková

Telefon: +420 739 889 840

E-mail:  mrnkova.marie@ado.cz

Přihlášení