Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Jaroměřice

Noc kostelů

 9. června, byla zahájena mší svatou v dolním kostele Všech svatých. Pan Mgr. Michal Schuster přednesl historický výklad o významných památkách v Jaroměřicích. Návštěvníkům Noci kostelů bylo umožněno nahlédnout do historických farních kronik. Také vystoupil již po několikáté pěvecký sbor Cantilo. Pan PhDr. Oldřich Koudelka zavzpomínal na významného rodáka z Jaroměřic št. Kapitána Jana Parolka, příslušníka 311 čs. bombardovací peruti RAF, který zahynul ve II. světové válce. Návštěvníci mohli nahlédnout do nepřístupných částí fary.

 

 

f m

Kontakty

Římskokatolická farnost Jaroměřice

Jaroměřice 269, 569 44

Farář P. Wójcik Paweł

tel: 461 326 445, 731 452 988

fajaromericeuj@ado.cz

 

Přihlášení